Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Sytuacje kryzysowe w branży hotelarskiej

'Wiele organizacji na świecie udowodniło, że dzięki dobremu public relations można wyjść nawet z najtrudniejszych sytuacji kryzysowych. Warto zawczasu przygotowywać się na ewentualność ich wystąpienia'-pisze Arnold Pabian w najnowszym magazynie 'Hotelarz'. Autor skupia się na sytuacjach kryzysowych, jakie mogą pojawić się w branży hotelarskiej. Pisze, że każdy kryzys posiada specyficzne cechy: pojawia się nagle, z powodu braku dokładnych informacji na jego temat sprzyja powstawaniu plotek, staje się celem medialnych sensacji. Arnold Pabian definiuje nieprofesjonalne zachowania, jakie mogą pogłębić kryzys: udzielanie informacji o kryzysie przez zbyt wiele osób z firmy, sprzeczne wypowiedzi i nieprzemyślane kontakty z mediami, spóźnione reakcje w kolejnych fazach rozwoju wypadków. Brak public relations w takich sytuacjach prowadzi do pogłębienia kryzysu, co w skrajnych przypadkach kończy się bankructwem. Aby zaradzić sytuacji kryzysowej, należy skorzystać z zasad i procedur wypracowanych przez public relations. Konieczne są: natychmiastowe zapoznanie z faktami i podjęcie działań eliminujących dalsze ryzyko, powołanie zespołu kryzysowego, szybkie i profesjonalne informowanie mediów o faktach, aktywne zaangażowanie się dyrekcji w łagodzenie skutków kryzysu a także przyznanie się do błędu, jeśli wina leży po naszej stronie.

HOTELARZ, ZADBAJ O SWÓJ WIZERUNEK, 2005/12/01, ARNOLD PABIAN

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider