Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Najczęstsza wada internetowego handlu

Ilość skarg na sprzedawców internetowych, zgłoszonych w 2005 roku do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich wzrosła o 74% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Polsce zarejestrowano ich 26, więc właściwie tyle co nic. Najczęstszym problemem kupujących przez internet jest niedostarczenie towaru.

Europejczycy doceniają wygodę dostawy wprost do domu i zwykle niższe, internetowe ceny. Handel online generuje jednak pewne specyficzne problemy, podobnie zresztą, jak specyficzne są problemy z zakupami dokonywanymi w tradycyjny sposób.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich właśnie opublikowała trzeci raport o europejskim handlu internetowym. W raporcie wzięły udział 22 kraje z 25 należących do sieci ECK. W 2005 roku 22 kraje biorące udział w raporcie zarejestrowały 3775 skarg. Oznacza to wzrost o 74% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najwięcej, bo 46% problemów związanych było z niedostarczeniem towarów przez sprzedawcę. 25% skarg dotyczyło towarów, które zostały dostarczone, ale okazały się wadliwe.

ECK Polska zarejestrowało w 2005 roku 68 skarg i próśb o poradę. Polscy konsumenci najczęściej zgłaszali problem z wadliwym towarem (23%) i z niedostarczeniem zamówienia (19%). Najwięcej skarg dotyczyło francuskich firm oferujących sprzęt elektroniczny. Ponadto zanotowano zgłoszenia na brytyjskich, niemieckich, węgierskich i polskich sprzedawców internetowych. 8% skarg związanych było z ceną i płatnością: konsumenci informowali o przypadkach, gdy sprzedawca pobrał z karty kredytowej kwotę większą, niż ustalona w umowie.

Tyle samo konsumentów miało kłopoty z odwołaniem zamówienia, czyli odstąpieniem od zawartej przez internet umowy. W 5% przypadków kupujący nie mogli złożyć reklamacji - w większości sprzedawca nie chciał uznać ich praw do reklamowania towaru na podstawie niezgodności z umową.

W każdym razie sieć Europejskich Centrów Konsumenckich nie odradza konsumentom dokonywania zakupów przez internet. Opublikowany raport przedstawia nie tylko najczęstsze problemy, ale oferuje także podpowiedzi, jak kupować bezpiecznie.

Pod koniec 2006 roku wejdą w życie nowe europejskie przepisy w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. Rozporządzenie ma usunąć bariery informacyjne i usprawnić współpracę pomiędzy właściwymi organami administracji działającymi w celu ochrony konsumenta na terenie każdego z krajów członkowskich UE.

Raport w języku angielskim ma być dostępny na stronach www.konsument.gov.pl. Wkrótce ma się ukazać jego polska wersja.

***
Europejskie Centrum Konsumenckie działa w Polsce od roku 2005 na mocy porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). ECK należy do sieci ECC-Net działającej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii. ECK prowadzi działalność informacyjno-doradczą dla konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

http://www.internetstandard.pl(...)id=95081

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider