Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Click-wrap - następca umów shrink wrap

Wraz ze stałym wzrostem popularności nabywania produktów i usług za pośrednictwem internetu, coraz częściej częściej zastosowanie znajdują umowy typu click-wrap. Forma ta stała się już typowa dla umów licencyjnych, zawieranych przy zdobywaniu oprogramowania komputerowego przez Internet.

Umowa click-wrap jest kolejnym po umowie shrink-wrap etapem w ewolucji umów licencyjnych. Obydwa powołane typy umów mają podobną konstrukcję prawną. Click-wrap jest również umową licencyjną niewyłączną. Zawierając ją licencjobiorca nie nabywa wyłącznego prawa do korzystania z danego oprogramowania na określonych w licencji polach eksploatacji.

Podobnie jak w przypadku umowy shrink-wrap, bez zawarcia umowy click-wrap eksploatacja oprogramowania nie jest możliwa. Jednak nie wiąże się ona z przedzieraniem folii i otwieraniem opakowania, ponieważ występuje wyłącznie przy dokonywaniu transakcji on-line. To istotny wyróżnik umowy click-wrap ? jest ona zawierana w przypadku nabywania produktów i usług w rzeczywistości wirtualnej.

W przypadku oprogramowania komputerowego jest to forma szczególnie korzystna, umożliwia pozbycie się materialnej otoczki w postaci chociażby płyt CD, opakowań oraz konieczności dystrybucji, co znacznie obniża koszty produktu. Jest on nabywany przez użytkownika bezpośrednio od producenta. Jednak taki sposób zakupu softwaru wymaga innego ? niematerialnego sposobu akceptacji warunków jego użytkowania i zdobycia odpowiedniej licencji.

Zgoda na warunki licencji, po zapoznaniu się z nimi, wyrażana jest przez klikanie myszką odpowiedniej ikony, najczęściej: "Zgadzam się"/"I accept", "Tak"/"Yes". Jako przejaw dobrej praktyki w odniesieniu do umów click-wrap postrzegane jest przedstawienie kupującemu do wyboru dwóch ikon z oświadczeniem woli: zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, czyli np.: "Zgadzam się", "Nie zgadzam się", "Tak", "Nie".

Dodatkowa, oprócz ekonomicznej przewaga umowy click-wrap nad umową shrink-wrap wynika z faktu, że użytkownik może zapoznać się z całością warunków umowy zanim je zaakceptuje. Zapytanie kupującego o zgodę na warunki umowy powinno nastąpić automatycznie przed pobraniem programu, w trakcie pobierania lub instalacji lub też po zakończeniu pobierania i instalacji, a przed jego pierwszym uruchomieniem.

Natomiast brak wyrażenia zgody na warunki zawarte w licencji powinien blokować eksploatację programu. W przeciwnym razie, umowa będzie uważana za niezawartą, mimo uzyskania przez użytkownika możliwości korzystania z oprogramowania.

Warunki umowy do akceptacji mogą być ujawnione na stronie internetowej, z której program jest pobierany. Mogą również pojawić się w osobnym oknie na ekranie komputera wraz z pytaniem o akceptację. Istotne jest jedynie, aby informacja o warunkach lub ich treść były udostępnione użytkownikowi z inicjatywy licencjodawcy, w ten sposób aby licencjobiorca mógł faktycznie powziąć o nich wiadomość lub zapoznać się z nimi.

W przypadku zawierania umów click-wrap ważnym aspektem może okazać się jurysdykcja, pod którą strony zgadzają się poddać ewentualne spory wynikłe z ich stosowania. Najczęściej jest to jurysdykcja amerykańska, z racji największej popularności oprogramowania wyprodukowanego w USA.

Orzecznictwo sądów amerykańskich i kanadyjskich konsekwentnie uznaje umowy click-wrap za wiążące, przypisując im status równy umowom sporządzonym na piśmie. Niemniej strony przy ich zawieraniu powinny stosować się do wymogów przewidzianych przez obowiązujące przepisy dla umów w formie pisemnej. W każdym wypadku wątpliwości co do ważności umowy click-wrap rozwieje skorzystanie z podpisu elektronicznego.

W związku z tym, że ładowanie oprogramowania do komputera bezpośrednio z Internetu zaczyna dominować nad tradycyjnymi formami sprzedaży, umowy click-wrap mogą wkrótce całkowicie wyprzeć umowy shrink-wrap. Zjawisku temu sprzyjać będą nie tylko względy ekonomiczne, ale również praktyczność i szybkość w ich zawieraniu.


Rafał Gąsiorowski
prawnik w kancelarii prawniczej Biedecki, Biedecki i Partnerzy

http://www.mediarun.pl/news/id/16367

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobiliśmy

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy" dla operatora telekomunikacyjnego firmy BAIT. ...

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider