Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Czy mamy już e-społeczeństwo?

Podczas gdy niemal połowa europejskich gospodarstw domowych posiada komputer, tylko dwa na dziesięć (23%) posiada szerokopasmowe łącze - wynika z badania Eurobarometr zrealizowanego przez TNS Opinion & Social na zlecenie Komisji Europejskiej. Jedynie 13% Polaków ma szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Z badania obejmującego prawie 30 000 respondentów z 25 państw Unii Europejskiej oraz Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Turcji i Tureckiej Republiki Cypru Północnego wynika, że, w 14 krajach Unii Europejskiej poziom penetracji komputerów jest na poziomie poniżej 50%. Najniższy poziom penetracji komputerów PC odnotowano w Grecji i Portugalii - wynosi on odpowiednio 33% i 34%, a najwyższy (ponad 70%) - w Holandii, Szwecji i Danii. W Polsce komputery posiada 41% gospodarstw domowych.

Analiza uwzględniająca dane demograficzne pokazuje silny związek pomiędzy wielkością gospodarstwa domowego a posiadaniem komputera. Im większe gospodarstwo domowe, tym częściej znajduje się w nim komputer osobisty. W nowych państwach członkowskich widać również wyraźny związek pomiędzy poziomem zurbanizowania i posiadaniem komputerów. Im większe miasto, tym bardziej prawdopodobne, że gospodarstwo domowe posiada komputer PC.

Holandia, Szwecja i Dania mają najwyższy odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu. W Finlandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii ponad 50% gospodarstw domowych ma połączenie z Internetem w domu. Oprócz Słowenii, pozostałe nowe państwa członkowskie oraz Grecja i Portugalia znajdują się najniżej w rankingu.

Poziom penetracji szerokopasmowego Internetu wynosi 23% wśród gospodarstw domowych 25 państw członkowskich, jednocześnie poziom penetracji wąskopasmowego Internetu wynosi 16%. Holandia ma najwyższą pozycję w rankingu dostępu do szerokopasmowego Internetu - 62%. Na dalszych pozycjach znajdują się Dania, Szwecja i Finlandia. Tylko 2% greckich gospodarstw domowych posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu. To mniej niż w państwach europejskich nie będących członkami Unii Europejskiej.

W grupie 25 państw członkowskich 80% połączeń szerokopasmowych to ADSL, a tylko 17% stanowi połączenie kablowe.

Dlaczego Europejczycy nie decydują się częściej na szerokopasmowy Internet? Gospodarstwa domowe posiadające wąskopasmowy dostęp do Internetu zostały poproszone o wskazanie powodu nieposiadania szerokopasmowego połączenia. Wśród tych gospodarstw, które mają tylko wolne, "wąskopasmowe łącze" 40% nie chce zmiany ponieważ albo są zadowoleni z prędkości łącza dial-up, albo nie korzystają z Internetu wystarczająco dużo. Innym często wymienianym powodem jest cena szybkiego łącza (jest to przeszkodą dla 22% pytanych). Natomiast 14% europejskich gospodarstw domowych wskazuje, że w ich okolicy nie ma dostępu do szerokopasmowych łączy. 13% gospodarstw domowych planuje założyć szerokopasmowy Internet w przeciągu dwóch miesięcy.

W większości państw objętych badaniem, ponad połowa gospodarstw domowych nie ma połączenia z Internetem w domu. Najczęściej wymienianym powodem jest brak zainteresowania Internetem przez żadnego z domowników. W Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Turcji i na Łotwie najczęstszą odpowiedzią był brak urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem.

Urszula Krassowska, ekspert TNS OBOP, komentuje: "Osiem lat po pełnym otworzeniu się w UE rynku komunikacji elektronicznej Eurobarometr pokazuje widoczny postęp, jaki dokonał się w zakresie szerokopasmowego Internetu w Europie. Ponad połowa Europejczyków mających dostęp do Internetu wskazuje posiadanie szerokopasmowego łącza, szczególnie ADSL. Jednak wysokie ceny i brak dostępu do łączy szerokopasmowych wciąż są dwoma częstymi powodami nieposiadania tej technologii w domu. W Polsce jest to nadal bardzo istotna bariera."

http://audience.pl/internet/wi(...)9?id=rss

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider