Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Rośnie wartość nowych umów leasingu w Polsce

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) poinformowali, że w 2007 roku wartość nowego portfela umów leasingu wyniosła 32,7 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 50 proc. Na rynku ruchomości w 2007 r. najdynamiczniej rozwijał się leasing środków transportu drogowego - wartość wyleasingowanych w tej grupie przedmiotów wyniosła 19,5 mld zł, co oznacza wzrost o 59 proc. w stosunku do roku 2006. Głównym motorem napędowym tego segmentu rynku jest leasing samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych i naczep. Średnia wartość leasingowanych samochodów osobowych wyniosła 75 tys. zł, a umowy były zawierane średnio na 39 miesięcy. Drugim co do wielkości segmentem rynku ruchomości jest leasing maszyn i urządzeń przemysłowych. Według danych ZPL, w roku 2007 wartość leasingu tego segmentu wyniosła 8,9 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 37 proc. Dobre wyniki odnotowano także na rynku nieruchomości, gdzie wartość wyleasingowanych w 2007 roku obiektów wyniosła blisko 3,1 mld zł (wzrost o 50 proc. w ciągu roku). Największy udział - 46 proc. - pośród wyleasingowanych nieruchomości w 2007 r. mają obiekty handlowe i usługowe oraz budynki biurowe - 27 proc. Na trzecim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe - 17 proc. Hotele i obiekty rekreacyjne stanowią 2 proc. rynku leasingowanych nieruchomości. Średnia wartość obiektów handlowych i usługowych oddanych w leasing wyniosła 16 mln zł, przemysłowych - 12 mln zł, biurowych - 17 mln zł, a hoteli i innych obiektów rekreacyjnych - 9 mln zł. Przedstawiciele ZPL oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) poinformowali o zamiarze połączenia obu stowarzyszeń. Obecnie ZPL zrzesza 35 firm leasingowych, reprezentujących ponad 90 proc. polskiego rynku. PZWLP powstał w 2005 r. i zrzesza 10 firm specjalizujących się w wynajmie i leasingu długoterminowym pojazdów.

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider