Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Sztuczna fotosynteza, a zmiany klimatyczne

Dwutlenek węgla można wykorzystać do produkcji energii i paliw. Jak to możliwe?

Dwutlenek węgla (CO2) i wodę (H2O) można połączyć w procesie sztucznej fotosyntezy w metanol, czyli CH3OH. Produktem ubocznym reakcji jest tlen. Jest to proces podobny do tego, który zachodzi w liściach wszystkich roślin od traw i polnych kwiatów po ogromne drzewa w tropikalnym lesie. Metanol, czyli alkohol metylowy, można spalać bez problemu w zwykłej elektrowni z turbiną gazową, a także w elektrowni węglowej po niewielkich przeróbkach. Można go ponadto używać jako paliwo do samochodów lub do kuchenek do gotowania, a także zamienić w benzynę.

Benzyna to węglowodór, co oznacza, że w jego skład wchodzi węgiel (C) oraz wodór (H). Są to te same składniki, z których zbudowany jest metanol. Metodę zamiany metanolu w benzynę (Methanol to Gasoline: MTG) opracowano już w latach 70-tych, a doszlifowano także w Polsce. Korzysta się z niej obecnie w wielu krajach świata, m. in. w Nowej Zelandii czy w Chinach. Dzięki temu możemy złapać dwutlenek węgla ulatujący dziś z kominów elektrowni i przyczyniający się do powiększania efektu cieplarnianego i zamienić go na przykład w benzynę. Z 1 tony CO2 można zrobić ponad 500 litrów czystej benzyny.

Pierwsza, pilotażowa instalacja do produkcji benzyny z CO2 ma powstać w Lublinie, gdzie Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce wstępnie zamieniać 50 tysięcy ton CO2 powstających w ich elektrowni, w ok. 25 milionów litrów benzyny rocznie. Instalacja do sztucznej fotosyntezy jest stosunkowo prosta w budowie i może powstać w krótkim czasie. Obecnie metoda sztucznej fotosyntezy, opracowana przez zespół polskich naukowców pod kierunkiem prof. Nazimka, działa jedynie w laboratorium na czystym CO2 i celem instalacji pilotażowej w Lublinie jest opracowanie i przetestowanie metody pracy z gazami rzeczywistymi, które powstają podczas spalania paliw kopalnych w elektrowni. Chodzi o to, aby móc CO2 rozpuszczać bezpośrednio w wodzie, pomijając proces oddzielania go od innych gazów (sekwestracja).

W grudniu tego roku ma się odbyć w Kopenhadze międzynarodowa konferencja klimatyczna, na której 192 państwa świata mają przyjąć porozumienie zastępujące protokół z Kyoto, aby ograniczyć wpływ człowieka na zmiany klimatu. Aby udało się skutecznie ograniczyć emisje CO2, to redukcja emisji powinna się mieścić co najmniej w przedziale 25-40% do 2020 roku (w stosunku do roku 1990). W Polsce prawie cała energia elektryczna, ponad 90%, pochodzi ze spalania węgla. Czy jest możliwe ograniczenie emisji CO2 w Polsce o 40% w 10 lat bez ponoszenia ogromnych kosztów? Zobaczmy czy sztuczna fotosynteza może się tu do czegoś przydać.

Każda większa elektrownia lub ciepłownia w Polsce, zamiast magazynować CO2 pod ziemią lub ponosić koszty emisji jego emisji do atmosfery (w przypadku dużej elektrowni są to miliony złotych rocznie), może zbudować instalację do wychwytywania ok. 40% emisji CO2 i zamieniać je w metanol. Wyprodukowany metanol można spalić w elektrowni razem z węglem i ponownie wychwycić. Całość tego procesu funkcjonuje na podobnej zasadzie jak obieg węgla w przyrodzie, gdzie rośliny pobierają węgiel jako CO2 z powietrza, a następnie jest on oddawany do atmosfery podczas spalania biomasy lub wydychania przez inne organizmy ...

Więcej na:

http://dlaklimatu.pl/SZTUCZNA-(...)A-ZMIANY

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider