Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

"Warto być za" - 1,5 mln zł. dla organizacji pozarządowych

22 czerwca została zainaugurowana pierwsza edycja kampanii społecznej "Warto być za" oraz konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych. Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości 1,5 mln zł.

Celem kampanii jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów adresowanych do najbardziej potrzebujących. W ramach kampanii zostanie zorganizowany konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie i realizacja łącznie 10 najlepszych projektów w czterech kategoriach, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, mających na celu długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa.

Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości 90 proc. ich wartości. Łącznie będzie to kwota 1,5 mln zł.
Pośrednim zamierzeniem kampanii jest wzmocnienie procesu kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych.

- Chcemy zwrócić uwagę opi nii publicznej na istnienie ważnego problemu społecznego, jakim jest wykluczenie społeczne spowodowane ubóstwem. Jako część ogólnoświatowego koncernu SABMiller plc., czujemy się w obowiązku podejmowania walki z palącymi problemami społecznymi. To część naszej kultury biznesowej i istotny element naszej misji. Nasza inicjatywa ułatwia niesienie pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują - mówi Paweł Sudoł, Prezes Kompanii Piwowarskiej SA.

Według danych GUS zasięg skrajnego ubóstwa w Polsce szacuje się na 13 proc. populacji. Odsetek gospodarstw domowych, których poziom dochodów był niższy od subiektywnych granic ubóstwa, wyniósł w końcu 2005 roku 23 proc.

- Postanowiliśmy zaktywizować do działania organizacje pozarządowe - specjalistów, którzy na co dzień zajmują się niesieniem pomocy potrzebującym. Wierzymy w ich innowacyjność. Wszystkie projekty będą rzetelnie oceniane przez zespół ekspertów - wyjaśnia Barbara Pleban, PR Manager z Kompanii Piwowarskiej SA.

- 1,5 mln zł to kropla w morzu potrzeb, ale mamy nadzieję, że uda nam s ię zmienić podejście do tematu oraz zachęcić innych do angażowania się w ten problem - dodaje Barbara Pleban.

Agencja profile jest koordynatorem kampanii społecznej ?Warto być za? dla Kompani Piwowarskiej SA.

www.warto.eu

http://www.brief.pl

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider